Velkommen

Søtofte VandværkSøtofte Vandværk A.m.b.a.

Ordrupvej 58, Ordrup  

4370 Store Merløse

CVR. Nr. 35923683

 

Information til værkets brugere:

OBS! Der vil den 05.04.2018 fra kl. 7,00 og nogle timer frem blive lukket for vandet på Skovvænget p.g.a. et mindre brud på ledningsnettet.

Værkets vand er kontrolleret for Chloridazon

Chloridazon-desphenyl er et nedbrydningsprodukt af pesticidet Chloridazon og blev sidste år konstateret i drikkevandsboringer flere steder i landet. Chloridazon har været benyttet som ukrudtsmiddel ved dyrkning af roer, rødbeder og løg og blev forbudt i 1996 men dukket nu alligevel op flere steder.

Derfor har vi bedt Eurofins, som foretager vandanalyser for værket, om at lave en kontrol af Chloridazon-despehnyl og kan oplyse, at vi p.t. har en forekomst på mindre end 10% af gældende kravværdi for Chloridazon-despehnyl. Ser rapporten her.

Generalforsamlingsdato 2018:

Generalforsamlingen blev holdt den 20. marts 2018 kl. 19,30 med deltagelse af 22 af værkets forbrugere i Merløse Hallen og  samtidig fejredes værkets 40 års jubilæum.

Referat fra generalforsamlingen 2018 finder du her

Revideret og godkendt årsregnskab 2017 finder du her

Takstblad 2018 finder du her

Information om driftsforstyrrelser:

OBS! Der vil den 05.04.2018 fra kl. 7,00 og nogle timer frem blive lukket for vandet på Skovvænget p.g.a. et mindre brud på ledningsnettet.

Hvis du oplever driftsforstyrrelser kontakt venligst bestyrelsens formand eller næstformand – se her

Husk at melde dig til vandværkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket.

Du melder dig til ved at skrive en email til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Overskrift

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.