Velkommen

Søtofte VandværkSøtofte Vandværk A.m.b.a.

Ordrupvej 58, Ordrup  

4370 Store Merløse

CVR. Nr. 35923683

Generalforsamling 2023 – Revideret og generalforsamlingsgodkendt regnskab

Du kan se det reviderede og generalforsamlingsgodkendte regnskab for 2023 her.

Generalforsamling 2023 – Revideret regnskab

Du kan se det reviderede regnskab for 2023 her.

Indkaldelse til Generalforsamling 2024. Den 12.03.2024 kl. 19,30 i Store Merløse Hallen – 18.02.2024

I disse dage sendes der indkaldelse ud til generalforsamlingen enten via mail eller via brev. Du kan også se indkaldelsen her og her finder du også årets godkendte takstblad. Hjemmesiden vil som beskrevet i indkaldelsen løbende blive opdateret med regnskab, når det foreligger og er gennemgået og godkendt af vores generalforsamlingsvalgte revisorer.

Godt Nytår 2024 – Primo januar 2024

Vi ønsker vores forbrugere et rigtigt godt nytår.

Her hen over nytåret har vi foretaget fjernaflæsning af alle vandmålere og vi forventer at kunne udsende årsopgørelser for 2023 i sidste del af januar.

Afregningerne vil bygge på de satser, som fremgår af det takstblad for 2024, som blev godkendt af Holbæk Kommune den 08.12.23. Du finder taktbladet her.

Og hvis du er interesseret i værkets vandkvalitet, kan du finde de nyeste vandanalyser her.

Generalforsamlingen 2023

Generalforsamlingen er nu også formelt afsluttet. Du kan se referatet fra generalforsamlingen her og den på generalforsamling godkendte årsrapport her.

Årsrapport 2022 – 09.03.2023

Årsrapport 2022 forligger nu revideret af både ØstDansk Landboforening, som også har udfærdiget regnskabet og nu også af værkets generalforsamlingsvalgte revisorer. Du kan se det reviderede regnskab her og det godkendte takstblad her.

Indkaldelse til Generalforsamling 2023. Den 13.03.2023 kl. 19,30 i Store Merløse Hallen – 07.02.2023

I disse dage sendes der indkaldelse ud til generalforsamlingen enten via mail eller via brev. Du kan også se indkaldelsen her og lidt længere nede her på siden finder du årets godkendte takstblad. Hjemmesiden vil som beskrevet i indkaldelsen løbende blive opdateret med regnskab, når det foreligger

Værkets sekretær Arno Mark  er pt sygemeldt pga. brud på venstre arm – 07.02.2023

Arno forsøger at passe sine forpligtelser overfor værket hjemmefra.

12.01.2023 Nyt takstblad for 2023 er godkendt af Holbæk Kommune den 09.01.2023

Du kan se det nye taksblad her

06.11.22 Marginal overskridelse af grænseværdien for colibakterier – Intet indhold af PFAS.

Ved den sædvanlige vandprøvekontrol af værkets vandkvalitet den 25.10.22 blev der konstateret en marginal overskridelse af indholdet af colibakterier. Værdien, som normalt skal være “under 1” var målt til “+2” i den prøve – du kan se prøven her.

Eurofins, som har foretaget prøverne, har oplyst, at vi skal op på¨ mindst det tidobbelte – altså over “+20”, før der er risiko ved at anvende værkets vand.

Vi gennemgik naturligvis værket for at finde årsagen og det viste sig, at et filter var  stoppet og at det stoppede filter formodentlig var årsagen til overskridelsen. Filteret blev straks renset og skyllet igennem og Eurofins rådgav os til at vente ca. 5-6 dage, før vi lod Eurofins foretage en ny kontrolmåling. Det skal for god ordens skyld nævnes, at vi jævnligt kontrollerer værkets drift og funktion, herunder om fx. et filter skulle være stoppet.

Kontrolprøven blev taget den 01.11.22 og modtaget i går lørdag, den 05.11.22. Kontrolprøven viser nu igen at colibakterier måles til “under 1” – du kan se prøven her.

Vi betragter derfor problemet som løst.

I prøven den 25.10.22 blev der i øvrigt også målt på indholdet af PFAS med følgende resultat: ”Sum af PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS = #: ingen parametre er påvist”. Dvs. at der ikke er målbart indhold af PFAS forbindelser i vores vand.

Mvh. Bestyrelsen

BS! 05.05.22 Så er den nye trykforøger modtaget og vil blive installeret i løbet af i dag og i morgen. Det kan betyde midlertidige udfald i vandforsyningen i hele området.

Da den nye trykforøger skal installeres på hoved installationen på værket, vil installationen betyde midlertidige afbrydelser af vandforsyningen til hele området både resten af dagen i dag og i morgen. Vi beklager de genere, som det måtte medføre for værkets forbrugere. Mvh. Bestyrelsen

OBS! 26.04.22 Seneste nyt om trykforøger på Ordrup siden af vandværket.

I forlængelse af nedenstående meddelelse om problemer med trykforøgeren mod Ordrup, må vi desværre konstaterer, at trykforøgeren skal skiftes. Og som alt, hvad der handler om teknik og elektronik, er der desværre leveringstid, så vi kan ikke få en ny pumpe til trykforøgelse før tidligst 05.05.2022. Ny pumpe til trykforøgelse vil blive installeret hurtigst muligt derefter. Vi beklager de gener, som dette giver for vores forbrugere på Ordrup siden af vandværket. Mvh. Bestyrelsen

OBS! 25.04.22 Fejl på trykforøger på Ordrup siden af vandværket.

Vi har fejl på trykforøgeren på Ordrup siden af vandværket, så hvis du bor på Ordrup siden af værket, vil du kunne opleve trykfald på vandet – specielt på førstesale, i forbindelse med brusebad etc. Vi arbejder på sagen men vi kan først få en ny trykforøger i morgen tirsdag den 26.04.2022.  Vi beklager de ulemper, som fejlen kan have for de berørte forbrugere. Mvh. Bestyrelsen

Nye vandanalyser – Marts 2022

Der er udtaget nye vandanalyser den 22.03.2022 – Du kan se resultaterne under “Analyserapporter” i venstremenuen. Konklusionen på begge analyserapporter er: “Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministe- riets bek.nr. 2361 af 26. november 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen)” dvs. at alle målinger ligger inden for gældende grænseværdier.

Generalforsamlingen 2022

Generalforsamlingen blev afholdt den 14.03.22 og her er links til det reviderede og nu generalforsamlingsgodkendte regnskab 2021. Årets godkendte taksblad kan du finde lige herunder og referatet fra generalforsamlingen finder du her.

Generalforsamlingen 2022 

Generalforsamlingen holdes den 14.03.2022 kl. 19,30 i Store Merløse Hallen jvf. den indkaldelse som er udsendt til alle.

Her er link til årets takstblad

Og her følger link til årets regnskab, når det foreligget godkendt af vore revisorer

OBS! Vi foretager digital og automatisk årsaflæsning af din vandmålere her i dagene omkring årsskiftet.

Vi foretager i disse dage årsaflæsning af din vandmåler. Derfor kører repræsentanter fra værkets bestyrelse de næste dage rundt i området og foretager digital aflæsning af din måler.

Hvis der skulle være problemer med at aflæse din måler vil du blive kontaktet direkte ellers vil måleraflæsningen ikke påvirke dig, bortset fra at vi i bil kører langsomt forbi eller på gåben går forbi, for at aflæse din vandmåler automatisk.

Måleraflæsningen kan finde sted på alle tider af døgnet men har vi brug for at kontakte dig, vil det naturligvis kun ske i normal dag tid.

Samtidig vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske værkets brugere et rigtig godt nytår 2022.

Mvh. Bestyrelsen

PFAS/PFOS og Pesticider – Drikkevandskontrol november 2021

Vi har primo november 2021 fået foretaget den lovbestemte udvidede drikkevandskontrol for 67 forskellige pesticider samt 12 forskellige PFAS/PFOS forbindelser m.fl. Som det fremgår af konklusionen sidst i rapporten “Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bek.nr. 1110 af 30. maj 2021 (Drikkevandsbekendtgørelsen).”, så er alle krav til vores vandkvalitet opfyldt – Du kan se rapporten her

OBS! Vi tester den nye elektroniske måleraflæsning fra den 06.11.21 aften og de næste ca. 5-6 dage frem.

Vi skal have afprøvet den nye måleraflæsning og derfor kører repræsentanter fra værkets bestyrelse de næste 5-6 dage rundt i området og foretager digital aflæsning af din vandmåler.

Hvis der skulle være problemer med at aflæse din måler vil du blive kontaktet direkte ellers vil måleraflæsningen ikke påvirke dig, bortset fra at vi i bil kører forbi eller på gåben går forbi, for at aflæse din vandmåler automatisk.

Måleraflæsningen kan finde sted på alle tider af døgnet men har vi brug for at kontakte dig, vil det naturligvis kun ske i normal dag tid.

Mvh. Bestyrelsen

OBS! Hermed varsles vandafbrydelse på hele ledningsnettet tirsdag den 5. oktober fra kl. 13.00 og ca. 5-6 timer frem.

Vi skal have skiftet den store vandmåler på hovedledningen på selve værket og er derfor nødt til at afbryde hele vandforsyningen i nogle timer den 5. oktober. Vi beklager de gener, som dette måtte medføre for vores forbrugere.                           Mvh. Bestyrelsen

OBS! Kortvarig vandafbrydelse onsdag,  den 07.07.21 i Kyringe/Frenderupvej området mellem kl. 10,00 og 12,00.

I forbindelse med de absolut sidste målerudskiftninger er det desværre nødvendig kortvarigt at afbryde vandforsyningen i Kyringe/Frenderup- vej området onsdag den 07.07.21 i tidsrummet mellem kl. 10,00 og kl. 12,00. Vi beklager de ulemper, som det medfører for vore brugere.            Mvh. Bestyrelsen

Værkets Coronaudsatte generalforsamling 21.06.2021

Værkets coronaudsatte generalforsamling blev afholdt mandag den 21.01.2021 kl. 19,30 i hård konkurrence med det gode vejr og danskerkampen mod Rusland ved EM i fodbold, samme aften kl. 21,00 med optakt fra kl. 20,00.

Alligevel kom der 11 deltagere incl. bestyrelsen, som var minimeret med et bestyrelsesmedlem, da Rune desværre var i Corona karantæne sammen med sin familie. De tidligere 5 år, har der været mellem 15 og 25 deltagere i værkets generalforsamling incl. bestyrelse, så set i den skarpe konkurrence med vejr og fodbold, så var 11 deltagere ikke så ringe endda. Under alle omstændigheder var det muligt at holde en lovlig og beslutningsdygtig generalforsamling, så tak for fremmødet til jer der kom.

Her er et link til det godkendte regnskab

Og her et link til referatet.

OBS! Kortvarig vandafbrydelse i morgen, tirsdag den 22.06.21 i Kyringe området mellem kl. 10,00 og 12,00.

I forbindelse med nogen af de sidste målerudskiftninger er det desværre nødvendig kortvarigt at afbryde vandforsyningen i Kyringe Området i morgen tirsdag den 22.06.21 i tidsrummet mellem kl. 10,00 og kl. 12,00. Vi beklager de ulemper, som det medfører for vore brugere.                Mvh. Bestyrelsen

OBS! VIGTIGT, hvis du ønsker at deltage i vandværkets generalforsamling i morgen aften, mandag den 21.06.21 kl. 19,30 i St. Merløsehallen, skal du have et Coronapas!
Hallen er et serveringssted, så du skal, efter de seneste Corona regler, kunne forevise et gyldigt Coronapas eller en negativ Coronatest, som er maximalt 72 timer gammel, ved indgangen, for at kunne deltage. Mvh. Bestyrelsen

Husk værkets coronaudsatte Generalforsamling

Mandag den 21.06.2021 kl. 19,30 i St. Merløse Hallen

Vi henviser i øvrigt til den indkaldelse og dagsorden, som i slutningen af maj blev udsendt til alle værkets brugere. Alle coronaregler vil være overholdt.

Her er link til regnskab 2020 og takstblad 2021.

Når regnskabet ikke er underskrevet af værkets næstformand Rune Bay Rasmussen, skyldes det alene, at Rune p.t. er i corona karantæne men Rune har godkendt regnskabet pr. mail og vil underskrive det, så snart han er ude af karantænen.

Bestyrelsen

24.05.21 – Periodiske afbrydelser af vandforsyningen

I dagene efter Pinse kan der forekomme periodiske afbrydelser af vandforsyningen i forbindelse med målerskifte på de ejendomme, hvor det ikke er muligt at lukke for vandforsyningen på selve ejendommen. Derfor kan det blive nødvendigt at afbryde hele eller dele af vandforsyningen fra værket. Vi beklager de ulemper, som afbrydelserne måtte medføre.
Bestyrelsen

24.05.21 – Ny Generalforsamlingedato

Værkets coronaudsatte generalforsamling indkaldes til den 21.06.2012 kl. 19,30 i St. Merløsehallen. Indbydelserne er på vej ud pr. post i ugen efter Pinse. Vi håber vi ses!

Her er et link til det godkendte takstblad for 2021. Regnskabsmeddelelsen 2020 vil blive lagt op på hjemmesiden, når den er færdigrevideret.

01.03.21 – Generalforsamlingen corona udsat

Da der fortsat er forbud mod at mødes mere end 5 personer indendørs, forventeligt frem til og med den 6. april, kan vi desværre ikke afholde værkets generalforsamling den 15. marts 2021, som oprindeligt planlagt.

Generalforsamlingen er derfor udsat indtil videre.

Indkaldelsen til generalforsamlingen udsendes med minimum 14 dages varsel, når det igen bliver muligt af mødes 25-50 personer indendørs.

Vi beklager udsættelsen.

Mvh. Bestyrelsen

Udskiftning af målere – Forår 2021

Vandværket går her i februar/marts 2021 i gang med at gennemføre den målerudskiftning, som blev besluttet på sidste års generalforsamling. Der er et orienteringsbrev på vej ud til alle værkets forbrugere, som beskriver udskiftningen. Det er Niels Trustrup VVS ApS i Skee, som står for udskiftningen og alle forbrugere vil i løbet af februar/marts blive kontaktet af VVS-firmaet for at aftale, hvornår udskiftningen af din måler kan finde sted. I øvrigt henvises til orienteringsbrevet og referatet fra sidste års generalforsamling.

Mvh. Bestyrelsen

Information om driftsforstyrrelser:

15.08.2020 kl. 15.30

VIGTIGT – Spar fortsat på vandet

Lige nu er der nogenlunde stabilt vand i hanerne igen men det er der kun, hvis vi fortsat hjælpes ad med at  spare mest muligt på vandet. Forbruget er fortsat meget højt!

Brug kun vand til nødvendig husholdning og vanding af dyr – al anden brug af vand bør undgås!

Vi er forsat i ustabil drift, så der vil desværre fortsat kunne forekomme midlertidige afbrydelser i vandforsyningen.

Denne situation vil gælde i denne weekend og de kommende varme dage – så husk det nu:  Spar på vandet!

Mvh. Bestyrelsen

15.08.2020 kl. 12,45

VIGTIGT! Der er nu midlertidigt lukket for vandet.

Vi pumper lige nu væsentlig mere vand ud til forbrugerne end vi kan pumpe op – og nu er tanken tom og vi har midlertidigt måttet lukke for vandet. Vi arbejder på sagen.

Tjek venligst for mulige lækager både i egen husstand og ude i området og rapporter til værkets bestyrelse, hvis I finder noget.

Mvh. Bestyrelsen

15.08.2020:

VIGTIGT – Spar på vandet her i varmen!

Værket har lige nu en midlertidig fejl på det ene af to filtre, så vi beder ALLE spare på vandet i disse varme dage.

Brug kun vand til husholdning og vanding af dyr og IKKE til havevanding, fyldning af svømmebassiner etc.

AL unødig brug af vand bedes venligst undgået.

Spred denne besked til dine naboer og bekendte i vandværkets område, det er desværre langt fra alle, som er på værkets SMS-kæde.

Mvh. Bestyrelsen

Andre information til værkets brugere:

Værkets corona udsatte generalforsamling blev afholdt mandag den 20.07.2020 kl. 19,30.

Her finder du referatet og det godkendte regnskab.

Nedenfor under indkaldelsen til generalforsamlingen kan du finde det materiale, som blev behandlet på generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN HOLDES 20.07.2020 KL. 19,30 

Værkets generalforsamling er genindkaldt til mandag den 20.07.2020 Kl. 19,30 i Merløse Hallen og afholdes i henhold til den ultimo juni pr. post udsendte dagsorden.

Diverse bilag til generalforsamlingen kan du finde herunder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Diverse bilag til generalforsamlingen til orientering:

20.12.2019 Holbæk Kommune har godkendt Taksbladet for 2020

Du finder:

  • Indkaldelsen her
  • Det reviderede regnskab 2019 her
  • Det nye taksblad her
  • Værkets vedtægter her

Et lille tilbageblik på 2019

Vi kan bl.a. se tilbage på 2019 som året, hvor vi, som besluttet på årets generalforsamlingen, fik sat nyt pumpehus på boring 1, som var den boring, som trængte mest til renovering.

                      Nyt pumpehus – Boring 1             Nyt pumpehus indvendigt

Vil du have information om driftsforstyrrelser:

Hvis du oplever driftsforstyrrelser kontakt venligst bestyrelsens formand eller næstformand – se her

Få besked på SMS: 

Husk at melde dig til vandværkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket.

Du melder dig til ved at skrive en email til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Du er selv ansvarlig for at meddele værket, hvis du får nyt mobilnummer!

Overskrift

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.