Velkommen

Søtofte VandværkSøtofte Vandværk A.m.b.a.

Ordrupvej 58, Ordrup  

4370 Store Merløse

CVR. Nr. 35923683

Information om driftsforstyrrelser:

15.08.2020 kl. 15.30

VIGTIGT – Spar fortsat på vandet

Lige nu er der nogenlunde stabilt vand i hanerne igen men det er der kun, hvis vi fortsat hjælpes ad med at  spare mest muligt på vandet. Forbruget er fortsat meget højt!

Brug kun vand til nødvendig husholdning og vanding af dyr – al anden brug af vand bør undgås!

Vi er forsat i ustabil drift, så der vil desværre fortsat kunne forekomme midlertidige afbrydelser i vandforsyningen.

Denne situation vil gælde i denne weekend og de kommende varme dage – så husk det nu:  Spar på vandet!

Mvh. Bestyrelsen

15.08.2020 kl. 12,45

VIGTIGT! Der er nu midlertidigt lukket for vandet.

Vi pumper lige nu væsentlig mere vand ud til forbrugerne end vi kan pumpe op – og nu er tanken tom og vi har midlertidigt måttet lukke for vandet. Vi arbejder på sagen.

Tjek venligst for mulige lækager både i egen husstand og ude i området og rapporter til værkets bestyrelse, hvis I finder noget.

Mvh. Bestyrelsen

15.08.2020:

VIGTIGT – Spar på vandet her i varmen!

Værket har lige nu en midlertidig fejl på det ene af to filtre, så vi beder ALLE spare på vandet i disse varme dage.

Brug kun vand til husholdning og vanding af dyr og IKKE til havevanding, fyldning af svømmebassiner etc.

AL unødig brug af vand bedes venligst undgået.

Spred denne besked til dine naboer og bekendte i vandværkets område, det er desværre langt fra alle, som er på værkets SMS-kæde.

Mvh. Bestyrelsen

Andre information til værkets brugere:

Værkets corona udsatte generalforsamling blev afholdt mandag den 20.07.2020 kl. 19,30.

Her finder du referatet og det godkendte regnskab.

Nedenfor under indkaldelsen til generalforsamlingen kan du finde det materiale, som blev behandlet på generalforsamlingen.

GENERALFORSAMLINGEN HOLDES 20.07.2020 KL. 19,30 

Værkets generalforsamling er genindkaldt til mandag den 20.07.2020 Kl. 19,30 i Merløse Hallen og afholdes i henhold til den ultimo juni pr. post udsendte dagsorden.

Diverse bilag til generalforsamlingen kan du finde herunder.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Diverse bilag til generalforsamlingen til orientering:

20.12.2019 Holbæk Kommune har godkendt Taksbladet for 2020

Du finder:

  • Indkaldelsen her
  • Det reviderede regnskab 2019 her
  • Det nye taksblad her
  • Værkets vedtægter her

Et lille tilbageblik på 2019

Vi kan bl.a. se tilbage på 2019 som året, hvor vi, som besluttet på årets generalforsamlingen, fik sat nyt pumpehus på boring 1, som var den boring, som trængte mest til renovering.

                      Nyt pumpehus – Boring 1             Nyt pumpehus indvendigt

Vil du have information om driftsforstyrrelser:

Hvis du oplever driftsforstyrrelser kontakt venligst bestyrelsens formand eller næstformand – se her

Få besked på SMS: 

Husk at melde dig til vandværkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket.

Du melder dig til ved at skrive en email til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Du er selv ansvarlig for at meddele værket, hvis du får nyt mobilnummer!

Overskrift

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.

Husk at melde dig til værkets SMS-varsling. Så du får en sms i tilfælde af f.eks. driftsforstyrrelser på vandværket. Det gør du ved at skrive en mail til et af bestyrelsesmedlemmerne. Du skal oplyse det mobilnummer, som du ønsker SMS varslingen sendt til.