Om vandværket

Om vandværket

Søtofte Vandværk blev stiftet som et Andelsselskab 19. Januar 1978, men er pr. d. 10. juni 2014 overgået til et andelsselskab med begrænset ansvar (A.m.b.a)

Søtofte Vandværk forsyner ca. 135 medlemmer med rent drikkevand.

Indvindingsboringer

Vandværket har i alt 2 boringer, hvorfra der kan indvindes vand. Vi indvinder årligt ca. 35.000 m3 vand.

Vandets hårdhed

Vandet fra Søtofte Vandværk har en hårdhed på 17, dvs. at det kan betegnes som ”temmelig hårdt.”