Persondata

Persondata – Søtofte Vandværk

Søtofte Vandværk udveksler personfølsomme oplysninger på værkets brugere med Østdansk Landboforening, som fører værkets regnskab og sørger for opgørelse af og opkrævning af vandforbrug hos værkets brugere.

Søtofte Vandværk har i den forbindelse indgået en Databehandlingsaftale med Østdansk Landboforening, som sikrer at al databehandling hos Østdansk Landboforening overholder persondataforordningen.

Søtofte Vandværk søger i den daglige drift at undgå personfølsomme oplysninger i referater m.v., som derfor ikke betragtes som personfølsomme og derfor kan opbevares hos værkets bestyrelse, samt i kopi på et digitalt arkiv i Dropbox.

Søtofte Vandværk har fra en række forbrugere modtaget ønske om og skriftligt tilsagn om, at disse forbrugere bliver tilsluttet en SMS-kæde, som kan benyttes til information af forbrugerne, hvis det akut bliver nødvendigt fx at lukke for vandet i hele værkets net eller dele deraf. Denne SMS-kæde administreres i praksis af CPSMS/Compaya A/S.

Vi har derfor også indgået en databehandlingsaftale med CPSMS/Compaya A/S for at sikre at de data (mobilnummer og navn), som vi på vegne vore forbrugere har givet videre til CPSMS/Compaya A/S og de services, som CPSMS/Compaya A/S tilbyder altid overholder gældende persondataforordning.

I forbindelse med tilsagnet om tilslutning til SMS-kæden har mange forbrugere også givet tilsagn om, at Søtofte Vandværk kan opbevare deres e-mailadresse og benytte den til kommunikation med forbrugeren i alle nødvendige sammenhænge. Disse e-mailadresser bruges lige nu ikke aktivt men vil på sigt blive videregivet til Østdansk Landboforening og vil fra det tidspunkt være omfattet af første afsnit i denne erklæring.

Bestyrelsen for Søtofte Vandværk