Regulativ

Byrådet i Holbæk Kommune har godkendt et regulativ, som beskriver, hvilke bestemmelser og forpligtigelser der gælder for vandværkerne i kommunen.

Regulativet findes her.